Remiss

Remiss på motion om att anställa persone med funktionsnedsättning