Socialnämndens individutskott 1

Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Socialnämndens individutskott 1 är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör barnenhet 1, ungdomsenhet 1 och placeringsenhet 1.

Förtroendevalda i Socialnämndens individutskott 1

Socialnämndens individutskott 1 har 3 ledamöter och 2 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens växel)
Postadress

Uppsala kommun
Socialnämnden
753 75 Uppsala