Ärende

8. Taxor gällande rengöring och brandskyddskontroll 2020

Det här är ett beslutsunderlag.