Ärende

Ärende om förfrågan om donation av bil till Sjöräddningssällskapet

Det här är ett beslutsunderlag.