Protokoll

Extra protokoll, räddningsnämnden 12 december 2012