Ärende

9. Statsbidrag till habiliteringsersättning för 2019

Det här är ett beslutsunderlag.