Ärende

42. Föreningsbidrag för år 2019 till Kooperativet Capella