Ärende

10. Uppsala Läns Dövas Förening, ansökan om bidrag år 2019