Ärende

3. Yttrande om förslag till Mål och budget 2020 med plan