Ärende

Yttrande över detaljplan för Bälinge-Ekeby 1.3.