Ärende

Yttrande förlängt igångsättningstid civil linjetrafik, (Ärna), Försvarsmakten