Yttrande

Kommunrevisionen, Granskning av kommunens arbete med etablering och integration

Det här är ett beslutsunderlag.