Yttrande

10. Detaljplan för Sunnersta 80.7 och 51.61