Yttrande

7. Detaljplan för Östra Sala Backe, etapp 2