Ärende

3. Gatu- och samhällsmiljönämndens representation i Tämnarens vattenråd