Ärende

4 Svar på skrivelse från Harald Nordlund (L) om trafiksituationen på Kåbovägen