Motion

Motion av Jonas Segersam (KD) om trygghetsboenden