Yttrande

Svar till Socialstyrelsen om belopp för vård av utskrivningsklara patienter