Ärende

11. Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut