Yttrande

9. Yttrande avseende Socialdepartementets slutbetänkande av klagomålsutredning