Motion

34. Svar på motion om räddningsaktion för Tämnaren från Jonas Segersam (KD)