Motion

28. Svar på motion om att inrätta fler MC-parkeringar i Uppsala kommun från (SD)