Ärende

12. Förslag till byggnation av arena samt upprustning av befintliga anläggningar