Ärende

5. Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning och avveckling av gemensam nämnd