Ärende

28. Svar på initiativärende om lösning för Jällaboendet från Tobias Smedberg (V)