Ärende

25. Svar på motion om simundervisning för barn i förskoleklass från (V)