Ärende

15. Ändring av bolagsordningar för bolagen i Stadshuskoncernen