Ärende

7. Upphandlat förfarande multikvarteret i Rosendal etapp 3