Ärende

35. Delegationsförteckning Kommunstyrelsen 2019-12-11