Motion

Motion av Torbjörn Aronson (KD) om att skapa Uppsala yrkesgymnasium