Motion

Motion av Mohamad Hassan (alla L) om kommunen kan stödja den ideella verksamhet