Ärende

Motion av Simon Alm (SD) om återinförande av vårdnadsbidraget i Uppsala kommun