Ärende

Ansvarsplan 2015 för kommunstyrelsen, valnämnden och finansförvaltningen