Ärende

Ärende om ordförandebeslut förordnanden av tillfällig stadsdirektör