Ärende

Ärende om anmälan av ej verkställda beslut, tredje kvartalet