Ärende

Ny taxa för plan- och byggnadsnämndens verksamhet