Ärende

Ny taxa för plan- och byggnadsnämndens verksamhet

Det här är ett beslutsunderlag.