Tackbrev för att Uppsala deltar i SKL:s unika matematiksatsning