Minnesanteckningar från arbetsgruppen för ersättningsfrågor för förtroendevalda 2014-02-03