Ärende

Ärende om månadsarvode till utskott inom utbildningsnämnden för mandatperioden 2015-2018