Ärende

Ärende om Uppsala KFUK-KFUM: ansökan om bidrag för renovering av mötesplats 86:an