Ärende

Ärende om minnesanteckningar från arbetsgruppen för ersättningsfrågor för förtroendevalda