Ärende

Ärende om kommunstyrelsens protokoll från 2 maj 2012