Ärende

Ärende om bokslut per april för kommunstyrelsen samt prognos för 2011