Ärende

Ärende om precisering av ändamål för att kunna förbruka stiftelsekapital