Ärende

Ärende om delegationsordning för kommunstyrelsen