Interpellation/fråga

Svar på interpellation om grannsamverkan

Det här är ett beslutsunderlag.