Ärende

Internbankens lånelimiter och räntevillkor för de kommunala bolagen 2020

Det här är ett beslutsunderlag.