Interpellation/fråga

Interp. om kommunens hantering av havererade transporter från av J Petersson (C)