Interpellation/fråga

36. Interpellation om affischering inför matcher och event från J Petersson (C)