Ärende

15. Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande